Het collecteschema van de geloofsgemeenschap St. Andries voor de komende periode.

zondag 8 december: 1e collecte: instandhouding eigen kerk; 2e collecte: PCI (Caritas)

zaterdag 14 december: Bijzondere liturgieboekjes

zondag 22 december: 1e collecte: instandhouding eigen kerk;  2e collecte: Schuldhulpmaatje

dinsdag 24 december: Onderhoud en verwarming kerkgebouw

woensdag 25 december: Bloemen

zondag 29 december: Kerstversiering