Het collecteschema van de geloofsgemeenschap St. Andries voor de komende periode.

16 februari 2020             1e collecte: verlichting kerk
2e collecte: Voedselbank

23 februari 2020             Gezamenlijke viering in Doorn, samen met Maarn

26 februari 2020             Altaarbenodigdheden
Aswoensdag

1 maart 2020                    Kaarsen

8 maart 2020                   Instandhouding eigen kerk
Vastenactie