Hij komt, hij komt…..

14 november, 2023|

Liefdevolle God

We bidden voor alle mensen in onze wereld
die afhankelijk zijn van hulp,
van wat andere mensen ze geven.
En help iedereen die hulp geeft
een beetje te  lijken op de H. Nicolaas;
hij  hielp mensen in het geheim,
ze hoefden niet te weten waar […]

November

30 oktober, 2023|

Het groen trekt zich terug, het blad
neemt allerhande kleuren aan
geel, rood, bruin, oranje,
het wappert aan de takken en laat los
bedekt de straten
en het bos,
het nodigt uit om langzamer te lopen
om te genieten van dit jaargetij,
te kijken naar wat we zelf
dit […]

Gebed voor de wereld

17 oktober, 2023|

 

Liefdevolle God

Neem de neiging tot oordelen van me weg alstublieft.
Neem de neiging tot haten van me weg alstublieft.
Neem de neiging tot beschuldigen van me weg alstublieft.
God, laat me zien hoe ik sterk kan zijn door liefde in plaats van door […]

Franciscus en de wolf van Gubbio

3 oktober, 2023|

Franciscus zegt tegen de mensen:

‘Maar, laten we het ook eens over jullie hebben.
Soms zijn jullie nog erger dan de boze wolf. 
Alles willen jullie hebben, en alleen voor jezelf.
Zo doe je anderen tekort.
Leef als broer en zus,
deel alles met elkaar,
dan heb […]

Vrede leren

18 september, 2023|

Kun je over vrede leren
van deskundige dames en heren?
Ze hebben vast wel veel verstand
van macht en oorlog in elk land.
Is de vrede soms te zoeken
in superoude dikke boeken?
Leer je vrede uit de krant
vol met leed en moord en brand?
Leer je […]

Waterlandschap

4 september, 2023|

Hier bepalen
linealen
van kanalen
niet de loop.
Levend water
komt en gaat er
nu en later
is er hoop.

Gedicht van Kees Stip bij kunstwerk ‘Theater van de natuur’ in het beekdal van de Ruiten Aa in Groningen, waar in dit landschap van kanalen, de beek zijn […]

23 augustus, 2023|

Wie alleen met de mond
het woord van God verkondigt
en met zijn hart niet luistert,
is zinloos bezig.

Sint Augustinus, preek 179,1

Het priesterschap van Christus

8 augustus, 2023|

Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambts- of hiërarchisch priesterschap, ofschoon ze in essentie en niet alleen naar rangorde verschillen, zijn toch op elkaar gericht; het éne zowel als het andere maakt op zijn specifieke wijze deel uit […]

Bezinning

25 juli, 2023|

God, Bron van alle leven,
Voor de taal van de wind,
die suist langs je oren,
voor de taal van de zee,
van de golven en de branding,
voor de taal van de merel in de tuin
en de vogeltjes in het bos,
voor de taal van […]

Hopen

11 juli, 2023|

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen […]

Zomaar

28 juni, 2023|

Ik kan me dagenlang verstrooien
met ’n blocnote en een pen,
met gemijmer over leven,
over wie en wat ik ben,
maar mijn povere gedachten,
stijgen op als een ballon,
als ik zomaar zit te zitten
in het gras en in de zon.

Ik kan dagen, soms zelfs […]

Adem van Geest

29 mei, 2023|

Adem van Geest
brengt leven
tot Leven.

Adem van Geest
neemt weg
onze schroom.

Adem van Geest
geeft ons
blijer beleven.

Adem van Geest
wekt op
uit de droom.

Adem van Geest
geeft moed
om te handelen.

Adem van Geest
geeft kracht
om te wandelen.

Adem van Geest
brengt ons God
dichterbij.

Adem van Geest
maakt van jou en mij
wij.

Jannie de Paauw
Uit […]

Kom, Geest van leven

16 mei, 2023|

Kom, Geest van leven,
schijn in onze duisternis,
verlicht ons met uw vuur.

Kom, Geest van troost,
maak ons hart licht en vrij,
troost ons in tijden van verdriet.

Kom, Geest van rust,
geef ons ontspanning na hard werken,
laat ons hier-en-nu écht samen zijn.

Leid ons weer op […]

Gebed rond 4 en 5 mei

1 mei, 2023|

God van ruimte en vrijheid,
God van leven en liefde,
houd ons vast en maak ons sterk
dat wij ons niet buigen voor machten
die geluk beloven, maar onheil geven,
leer ons te leven
in vrijheid en vreugde,
in de ruimte die uw goede woorden
voor ons hebben […]

Bezinning

5 april, 2023|

Dat wij ons gezegend mogen weten,
in goede en kwade dagen,
al te goed wetend van dood en leven,
gevend en ontvangend,
zaaiend en oogstend,
van onszelf en samen met anderen,
mensen van de aarde en kinderen van het licht,
geboren en op weg om te sterven,
maar […]

Onderdak

21 maart, 2023|

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Naar Dietrich Bonhoeffer
Foto: H. Wouda

Wil je vasten?

9 maart, 2023|

Vasten in de woorden van Paus Franciscus

Vast van woorden die pijn doen, spreek vriendelijk.
Vast van droefheid, wees vol dankbaarheid.
Vast van woede, word vervuld van geduld.
Vast van pessimisme, stel je open voor hoop.
Vast van getob, heb vertrouwen in God.
Vast van klagen, […]

Schepper en Onderhouder van ons leven,

9 februari, 2023|

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.[...]

25 januari, 2023|

Laten we ook op deze grijze dagen met aandacht om ons heen kijken zodat – in schrijfster Annie Dillards woorden- ‘ de schepping niet hoeft te spelen voor een lege zaal’.