Adem van Geest

29 mei, 2023|

Adem van Geest
brengt leven
tot Leven.

Adem van Geest
neemt weg
onze schroom.

Adem van Geest
geeft ons
blijer beleven.

Adem van Geest
wekt op
uit de droom.

Adem van Geest
geeft moed
om te handelen.

Adem van Geest
geeft kracht
om te wandelen.

Adem van Geest
brengt ons God
dichterbij.

Adem van Geest
maakt van jou en mij
wij.

Jannie de Paauw
Uit […]

Kom, Geest van leven

16 mei, 2023|

Kom, Geest van leven,
schijn in onze duisternis,
verlicht ons met uw vuur.

Kom, Geest van troost,
maak ons hart licht en vrij,
troost ons in tijden van verdriet.

Kom, Geest van rust,
geef ons ontspanning na hard werken,
laat ons hier-en-nu écht samen zijn.

Leid ons weer op […]

Gebed rond 4 en 5 mei

1 mei, 2023|

God van ruimte en vrijheid,
God van leven en liefde,
houd ons vast en maak ons sterk
dat wij ons niet buigen voor machten
die geluk beloven, maar onheil geven,
leer ons te leven
in vrijheid en vreugde,
in de ruimte die uw goede woorden
voor ons hebben […]

Bezinning

5 april, 2023|

Dat wij ons gezegend mogen weten,
in goede en kwade dagen,
al te goed wetend van dood en leven,
gevend en ontvangend,
zaaiend en oogstend,
van onszelf en samen met anderen,
mensen van de aarde en kinderen van het licht,
geboren en op weg om te sterven,
maar […]

Onderdak

21 maart, 2023|

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Naar Dietrich Bonhoeffer
Foto: H. Wouda

Wil je vasten?

9 maart, 2023|

Vasten in de woorden van Paus Franciscus

Vast van woorden die pijn doen, spreek vriendelijk.
Vast van droefheid, wees vol dankbaarheid.
Vast van woede, word vervuld van geduld.
Vast van pessimisme, stel je open voor hoop.
Vast van getob, heb vertrouwen in God.
Vast van klagen, […]

Schepper en Onderhouder van ons leven,

9 februari, 2023|

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.[...]

25 januari, 2023|

Laten we ook op deze grijze dagen met aandacht om ons heen kijken zodat – in schrijfster Annie Dillards woorden- ‘ de schepping niet hoeft te spelen voor een lege zaal’.

God is altijd groter

30 november, 2022|

Ignatius van Loyola, de oprichter van de Jezuïtenorde, gebruikte graag de uitdrukking: Deus semper maior est. God is altijd groter.
Je kunt het zien als een soort oefening, een mantra, die je telkens voor je uit fluistert: God is altijd groter.
De […]

Bezinning

22 augustus, 2022|

Op vakantie in Zweden zagen we in het vissersplaatsje Skärhamn deze kerk, een karakteristiek houten kerkje zoals zovelen in die streek, met bootjes aan de zoldering, een fraaie preekstoel, toch ook wat iconen en ornamenten, een kinderhoekje en folders waar […]