Hemel op aarde

8 mei, 2024|

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Niet dat je steeds maar naar boven staart!
Niet dat je strompelt en mompelt en klaagt
dat Hij afwezig is, ons niet meer draagt.

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Dat hij ons gróót vindt, de moeite waard,
en vol vertrouwen ons […]

Geloof en goede werken

10 april, 2024|

De vrucht van de het geloof is goed doen aan de armen. Want geloven in God en de werken van barmhartigheid verwaarlozen, dat is een onvruchtbaar geloof. Een onvruchtbare boom wordt tevergeefs verzorgd, een harde steen wordt tevergeefs besproeid, een […]

Bezinning

25 maart, 2024|

De engel des Heren sprak tot de Maagd,
vol van genade:
heilige Maagd, verheug U.
Wees niet meer bedroefd,
maar verheug U.
Want uw Zoon is verrezen op de derde dag
uit het graf. Mensen verheugt u!

Straal van licht, o nieuw Jeruzalem,
want de Glorie van de […]

Palmpasen

13 maart, 2024|

Prijslied

De Heer is God, Hij is ons verschenen.
Viert allen dit feest,
en in blijdschap zingt ter tere van Christus.
Neemt takken van de palmen in uw hand,
en zingt een lied van vreugde:
Gezegend Hij die komt,
in de Naam van de Heer, onze Verlosser.

Fragment […]

Bezinning

28 februari, 2024|

Laten wij ons keren tot de Heer onze God,
onze almachtige Vader,
en laten wij Hem zuiver van hart oprecht danken,
voor zover we dat in al onze nietigheid kunnen.
Laten wij Hem met heel ons hart
smeken om zijn goddelijke barmhartigheid,
dat Hij in zijn […]

Bezinning

6 februari, 2024|

‘De manier waarop iemand mens is,
is de meest authentieke uitdrukking
van zijn geloof of ongeloof.
Iemands leven zegt meer
over zijn geloof
dan wat hij denkt of zegt over God.’

Uit De Namiddag van het Christendom
van Tomáš Halík

Bezinning

18 januari, 2024|

Gij, Heer, Gij zijt geen rechter die veroordeelt,
maar een Heiland die redt.

Gij brengt geen mens op een dwaalspoor,
maar elke dolaard leidt Gij terug naar huis.

Gij doodt niet maar schenkt het leven.

Gij jaagt niemand weg,
maar wie buitengesloten werd, haalt Gij terug.

Gij […]

Bezinning: Dat we onze dagen openhouden

9 januari, 2024|

Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons
onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.

Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar […]

Bezinning: Nieuw tekenen van vrede

20 december, 2023|

Bidden wij tot God
om nieuwe tekenen van vrede:

dat de oude woorden
nieuw verstaan worden
in de duisternis van onze dagen;

dat alle mensen
het licht mogen aanschouwen
waarop de profeten
hebben gehoopt;

dat wij verwonderd blijven
om de hoop en levenskracht
die ons in het hart is gelegd;

dat wij […]

Bezinning: Eén ster

10 december, 2023|

Eén ster maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars maakt de nacht minder zwart.
Eén hand maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem maakt de dag minder stil.
Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot het begin van een lied.
Eén kind het […]

Hij komt, hij komt…..

14 november, 2023|

Liefdevolle God

We bidden voor alle mensen in onze wereld
die afhankelijk zijn van hulp,
van wat andere mensen ze geven.
En help iedereen die hulp geeft
een beetje te  lijken op de H. Nicolaas;
hij  hielp mensen in het geheim,
ze hoefden niet te weten waar […]

November

30 oktober, 2023|

Het groen trekt zich terug, het blad
neemt allerhande kleuren aan
geel, rood, bruin, oranje,
het wappert aan de takken en laat los
bedekt de straten
en het bos,
het nodigt uit om langzamer te lopen
om te genieten van dit jaargetij,
te kijken naar wat we zelf
dit […]

Gebed voor de wereld

17 oktober, 2023|

 

Liefdevolle God

Neem de neiging tot oordelen van me weg alstublieft.
Neem de neiging tot haten van me weg alstublieft.
Neem de neiging tot beschuldigen van me weg alstublieft.
God, laat me zien hoe ik sterk kan zijn door liefde in plaats van door […]

Franciscus en de wolf van Gubbio

3 oktober, 2023|

Franciscus zegt tegen de mensen:

‘Maar, laten we het ook eens over jullie hebben.
Soms zijn jullie nog erger dan de boze wolf. 
Alles willen jullie hebben, en alleen voor jezelf.
Zo doe je anderen tekort.
Leef als broer en zus,
deel alles met elkaar,
dan heb […]

Vrede leren

18 september, 2023|

Kun je over vrede leren
van deskundige dames en heren?
Ze hebben vast wel veel verstand
van macht en oorlog in elk land.
Is de vrede soms te zoeken
in superoude dikke boeken?
Leer je vrede uit de krant
vol met leed en moord en brand?
Leer je […]

Waterlandschap

4 september, 2023|

Hier bepalen
linealen
van kanalen
niet de loop.
Levend water
komt en gaat er
nu en later
is er hoop.

Gedicht van Kees Stip bij kunstwerk ‘Theater van de natuur’ in het beekdal van de Ruiten Aa in Groningen, waar in dit landschap van kanalen, de beek zijn […]

23 augustus, 2023|

Wie alleen met de mond
het woord van God verkondigt
en met zijn hart niet luistert,
is zinloos bezig.

Sint Augustinus, preek 179,1

Het priesterschap van Christus

8 augustus, 2023|

Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambts- of hiërarchisch priesterschap, ofschoon ze in essentie en niet alleen naar rangorde verschillen, zijn toch op elkaar gericht; het éne zowel als het andere maakt op zijn specifieke wijze deel uit […]

Bezinning

25 juli, 2023|

God, Bron van alle leven,
Voor de taal van de wind,
die suist langs je oren,
voor de taal van de zee,
van de golven en de branding,
voor de taal van de merel in de tuin
en de vogeltjes in het bos,
voor de taal van […]

Hopen

11 juli, 2023|

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen […]

Zomaar

28 juni, 2023|

Ik kan me dagenlang verstrooien
met ’n blocnote en een pen,
met gemijmer over leven,
over wie en wat ik ben,
maar mijn povere gedachten,
stijgen op als een ballon,
als ik zomaar zit te zitten
in het gras en in de zon.

Ik kan dagen, soms zelfs […]

Adem van Geest

29 mei, 2023|

Adem van Geest
brengt leven
tot Leven.

Adem van Geest
neemt weg
onze schroom.

Adem van Geest
geeft ons
blijer beleven.

Adem van Geest
wekt op
uit de droom.

Adem van Geest
geeft moed
om te handelen.

Adem van Geest
geeft kracht
om te wandelen.

Adem van Geest
brengt ons God
dichterbij.

Adem van Geest
maakt van jou en mij
wij.

Jannie de Paauw
Uit […]