Schepper en Onderhouder van ons leven,

9 februari, 2023|

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.[...]

25 januari, 2023|

Laten we ook op deze grijze dagen met aandacht om ons heen kijken zodat – in schrijfster Annie Dillards woorden- ‘ de schepping niet hoeft te spelen voor een lege zaal’.

God is altijd groter

30 november, 2022|

Ignatius van Loyola, de oprichter van de Jezuïtenorde, gebruikte graag de uitdrukking: Deus semper maior est. God is altijd groter.
Je kunt het zien als een soort oefening, een mantra, die je telkens voor je uit fluistert: God is altijd groter.
De […]

Bezinning

22 augustus, 2022|

Op vakantie in Zweden zagen we in het vissersplaatsje Skärhamn deze kerk, een karakteristiek houten kerkje zoals zovelen in die streek, met bootjes aan de zoldering, een fraaie preekstoel, toch ook wat iconen en ornamenten, een kinderhoekje en folders waar […]

De Mantel van Sint Maarten

28 juni, 2022|

Dit gedicht van Maryse Imbault uit Doorn werd gelezen bij de oprichtingsviering van parochie Sint Maarten op 13 november 2010. Elke geloofsgemeenschap had een lapje gemaakt voor een gezamenlijke mantel van Sint Maarten, met een uitleg wat het verbeeldde en […]

Pinksteren

1 juni, 2022|

‘De Aandrang Gods’, zo noemt Wiel Logister, hoogleraar theologie en overste Montfortanen, de Heilige Geest.
Wanneer, waarbij voelt u op dit moment in uw leven, deze aandrang?

Een onzichtbare kracht

16 mei, 2022|

Een onzichtbare kracht heeft ons lange tijd in de greep gehouden: het coronavirus. Er is hierover al zoveel gezegd en geschreven. Wanneer we uitzien naar Pinksteren, en bidden: “Adem in ons, Heilige Geest”, dan ben ik een beetje voorzichtig. Want juist het inademen […]