Geen hele Dag van Ontmoeting dit jaar, maar een Eucharistieviering met gelegenheid voor de ziekenzalving. De grote groep van ongeveer 140 personen, die we de afgelopen jaren hadden, was in kleine groepen verdeeld. De vieringen waren in  verpleeghuizen, Kerkelijk Centrum Zeist-West en de St. Josephkerk.

Een Eucharistie, waar vele mensen van genoten. Na de viering een kopje koffie/thee met een cakeje.
Deze ‘Ontmoeting’ was voor velen belangrijk, kort, maar mooi en gezellig!

Hartelijke groeten, namens de werkgroep
Margriet van Denderen

Foto: Margriet van Denderen