In de eucharistieviering in Leersum ging op Eerste Pinksterdag pater Peter Koper voor, samen met diaken Marcel Sarot. Peter was, tot op zeer hoge leeftijd, vele jaren voorganger in de Sint Andries. Behalve theologie heeft hij ook filosofie gestudeerd en dat was meestal goed te merken in zijn preken. Die waren weliswaar niet gemakkelijk maar heel spiritueel en ze zetten ons altijd weer aan het denken. En dat was precies wat Peter wilde: zijn gehoor inspireren tot – vooral! – kritisch blijven.

Edward van Leeuwen, voorzitter van de locatieraad, dankte hem voor de voorbije jaren en markeerde deze pinksterviering – rekening houdend met Peters hoge leeftijd – als een mooi afscheidsmoment

Edward las namens Harrold een dankbrief voor. Een stoffelijk blijk van onze waardering en dankbaarheid was een dik boek over kardinaal Willebrands.

In zijn dankwoord sprak Peter zijn respect uit voor de door de LR/PG betoonde zorg. Maar aangezien hij “van plan is om 100 te worden” waarschuwde hij ook “dat we nog niet van hem af zijn”. Waarvan acte!