Een dankbetuiging van het parochiebestuur Sint Maarten voor de leden van de locatieraden, pastoraatsgroepen en de vrijwilligers.

Download dankbetuiging