Op initiatief van de Raad van Kerken Driebergen zijn twee filmpjes gemaakt met hierop dansen op liederen over hoop. De dansers komen uit verschillende kerken in Driebergen.