Op donderdag 21 mei vindt weer het jaarlijkse: “Dauwtrappen op Hemelvaart”
plaats. Vanuit diverse locaties gaan parochianen via een mooie route op weg naar de gastkerk. Dit jaar is dat de St. Petrusbanden’-kerk in Driebergen.
Het thema is “De handen ineen”. De Eucharistieviering begint dit jaar een half uur later: om 11.00uur
De kerk is open vanaf 10.15 om fietsers en belangstellenden te ontvangen. Voor de fietsers zal koffie en brood klaarstaan.
We hopen ook dit jaar weer op mooi weer en veel fietsers!