Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Een bijzondere dag waarop we – traditiegetrouw – weer gaan dauwtrappen. Het thema dit jaar is: “de mens naast je”.

De gastkerk deze dag  is de Sint Petrus’ banden Geloofsgemeenschap in Driebergen. Daar gaan om 9:45 uur de deuren open voor wandelaars en fietsers uit de andere locaties. Zelf gaan zij een ‘rondje om de kerk’ fietsen om daarna aan te sluiten bij de koffie die klaar zal staan.

De Leersumse fietsers zullen in de Andrieshof eerst van een gezamenlijk ontbijt kunnen genieten en daarna op weg gaan.

Om 10:30 uur is de viering waarin pastoor Harrold Zemann zal voorgaan. Na de viering kan er nog nagepraat worden bij een kopje koffie. Een eventueel lunchpakketje moet men zelf meenemen.

We hopen, na 2 corona-jaren, veel enthousiaste fietsers en wandelaars te kunnen begroeten.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersonen: