U bent van harte uitgenodigd bij de thema-avond “De grond van ons bestaan”. Misschien is een bezinnings-avond een beter woord. Een bezinning rondom bodem. Hoe verhouden we ons als mens tot de bodem/grond/aarde en de planeet Aarde? Voelen we ons daarmee verbonden? Hoe beleef je dat dan en wat heeft dat te betekenen voor je geloof en je dagelijks leven?

Meenemen: een zakje grond van een plek die u dierbaar is.

Donderdag 18 oktober
19.30 – 21.00 uur
Petrus en Pauluszaal, Driebergen

Opgave (graag voor 11 okt.) en begeleiding:
Marjolein Tiemens | m.tiemens@planet.nl| 06 2077 4093