Naar aanleiding van het artikel over het luiden van de vredesklokken kreeg de redactie onderstaand bericht van Pierre Rhoen
(voormalig gemeentearchivaris en bestuurslid Zeister Historisch Genootschap Stichting De ZilverKamer Zeist):

In de Emmaus Kroniek lees ik over het luiden van de kerkklokken. Is het u bekend dat een van de kerkklokken de Vredesklok is?

“Tijdens de oorlog werden de drie kerkklokken door de Duitse bezetter geroofd. In 1948 schonken de parochianen vier nieuwe klokken. Zij werden gegoten door de N.V. Nederlandse Klokkengfeterij Eijsbouts-Lips i.o. te Asten. Op zondag 25 juli werden de klokken door deken dr. B.F. Hegge van Bunnik, daarbij onder meer geassisteerd door pastoor Overmaat, plechtig gewijd.
De eerste luidklok, de Vredesklok (‘Rex pacificus vocor’ – ‘Ik die Vredesvorst word genoemd), werd na de bevrijding geschonken door de dankbare parochianen en pastoor Overmaat. Zij weegt 1684 kg, heeft een middellijn van 1375 mm en heeft als slagtoon D. Door middel van een externe hamer kan de klok worden aangeslagen. Dit wordt vooral gedaan bij het aangeven van de uren. Zij doet tegelijk dienst als luiklok. De andere klokken hebben een klepel en worden geluid.
De tweede luidklok is toegewijd aan St. Joseph en na de oorlog door de dankbare parochianen geschonken ter herinnering aan pastoor Reinders. Zij weegt 1013 kg, heeft een middellijn van 1155 mm en heeft als slagtoon F.
De derde luidklok, toegewijd aan Julius en Jacobus, werd door het echtpaar H. Dunselman-Huesman geschonken. Zij weegt 735 kg, heeft een middellijn van 1030 mm en heeft als slagtoon G.
De vierde luidklok, de Angelusklok, werd door de familie Ruijs-van der Made  geschonken  en draagt de naam Engel des Heren. Zij weegt 508 kg, heeft een middellijn 917 mm en heeft als slagtoon A. “