Een nieuwe Mantel voor herfstige dagen. Met een schets van alle heiligen die met onze parochie verbonden zijn, over verschillende vormen van ‘loslaten’ en een interview met Marian van Giezen, coördinator van een van de Wijkinloophuizen in Zeist. En natuurlijk ontbreekt het nieuws uit de locaties niet.

Download De Mantel van Sint Maarten, Herfst, Allerheiligen, Allerzielen 2023