Een nieuwe Mantel, bijeengesprokkeld voor deze sprokkelmaand, waarin de wilgenkatjes al in bloei gaan. Met als invalshoek voor de Veertigdagentijd de grote schoonmaak en de Vastenactie, en met veel berichtjes uit  onze geloofsgemeenschappen. Hopelijk opnieuw een parochieblad van ons allemaal samen.

Klik op ‘lees verder’ om De Mantel te kunnen downloaden.

Download De Mantel van Sint Maarten, Vasten 2023