Het Paasnummer van ons parochieblad ‘De Mantel van Sint Maarten’ is verschenen. Hierin o.a. informatie over Palmpasen, de Goede Week, Pasen en het nieuws uit de locaties. Hieronder kunt u het parochieblad downloaden.


2018 De Mantel van Sint Maarten nr. 2 Pasen