Father James Mallon zal op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020 in Oudenbosch een conferentie houden met als thema ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’. Middels een tweetal startbijeenkomsten wordt u geïnformeerd en enthousiast gemaakt over deze conferentie. Daar hopen wij ook van u te horen wat u belangrijk vindt tijdens deze conferentie, de weg ernaar toe en voor het vervolg. Tegelijkertijd hopen wij dat u zelf deze conferentie in uw parochie of bisdom zult aangrijpen als een katalysator of nieuwe of volgende stap op weg naar een missionaire parochie.

Startbijeenkomsten: wanneer en waar?
De startbijeenkomsten worden gehouden op donderdag 26 september in Bovendonk, Hoeven (bedoeld voor de zuidelijke bisdommen en de Vlaamse bisdommen) en op donderdag 3 oktober in het Ariënsinstituut in Utrecht (bedoeld voor de noordelijke bisdommen). Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.