“Geloof: de vogel, die zingt als het nog donker is.”
Met deze uitspraak van dichter Tagore begint het sfeervolle Advents- en Kerstnummer van de Mantel. Gelukkig zit er nog muziek in onze parochie. Dat wordt duidelijk in de verschillende bijdragen van parochianen, pastores en in het gesprek met onze twee nieuwe bestuursleden. Veel leesplezier.

Download De Mantel Advent en Kerst 2020