Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U plukt zelf een groen blijvend takje en kijkt naar de viering met Palmzondag. Pastoor Harrold Zemann zal ook de takjes thuis zegenen.
  • U plukt zelf een takje en bidt daarbij een gebed. We vragen pastor Bloem om hiervoor een mooi gebed op de website te plaatsen. Als de crisis achter de rug is, en er weer wijwater in de kerk kan zijn, doopt u uw takje een keer in het water in de kerk.
  • We houden een aantal manden met palmtakjes achter na de viering en bekijken of we deze in een later stadium nog bij mensen thuis kunnen krijgen. Dit lukt niet voor al onze parochianen, we willen deze takjes dus achter de hand houden voor mensen die echt niet in staat zijn de vieringen online mee te maken.