Zeven laatste woorden van Jezus zijn er. Zeven zinnen vanaf het kruis. Zeven zinnen uit verschillende evangelies, uit verhalen over het lijden en sterven van Jezus, die elk een eigen accent leggen. Zeven zinnen die ooit zijn samengebracht in een nieuw geheel.

Zinnen, die zo bij elkaar gebracht een eigen invalshoek geven bij het overdenken van het lijden en sterven van Jezus. Zeven woorden die ons ook richting geven, aanwijzingen geven voor het christen worden en zijn.

In de veertigdagentijd gaan we er aandacht aan besteden in een drietal meditatieve bijeenkomsten. Na een korte meditatieve inleiding met muziek, gaan we met elkaar in gesprek over het kruiswoord en het eraan gekoppelde thema.

De eerste bijeenkomst is op 20 februari. Het gaat dan om het eerste kruiswoord: ”Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” We gaan dan in op de vraag: weten wij wel wat we doen? Daarnaast hebben we het over het tweede kruiswoord: “Vandaag zul je met Mij zijn in het paradijs.” Hierbij spreken we over leven en dood.

De tweede bijeenkomst is op 6 maart. We bespreken dan de volgende drie kruiswoorden: “Vrouw, zie daar uw Zoon”, “Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?” en “Ik heb dorst.” De nadruk zal echter komen te liggen op het onderwerp van het vierde kruiswoord: de godverlatenheid. Ervaren we in ons leven ook (soms) God als de grote afwezige?

De derde en laatste bijeenkomst is op 13 maart. Daarbij komen de laatste twee kruiswoorden aan de orde: “Het is volbracht” en “Vader in uw handen beveel ik mijn Geest”. In deze bijeenkomst gaan we het hebben over het vertrouwen in God. Durven wij in ons leven ook te vertrouwen op God?

 

Klik hier voor meer informatie