Op 4 oktober, de gedenkdag van Sint Franciscus, ging de synode in Rome een nieuwe fase in. In de Nieuwsbrief van de Adelbertabdij in Egmond lazen we een mooi stukje van abt  Thijs Ketelaars over de retraite waarmee men van start ging. Enkele van zijn broeders uit de abdij vertaalden zes meditaties, die Dominicaan Timothy Radcliffe daar verzorgde. Zeer de moeite waard. U vindt de link onder aan het stuk.

“Op 4 oktober, de gedenkdag van Franciscus van Assisi, begon in Rome een nieuwe fase in het synodaal proces. Daar was niet alleen een oecumenische gebedswake aan voorafgegaan, maar de deelnemers aan het synode beraad gingen na de wake drie dagen in retraite. Dagen om hoofd en hart af te stemmen op de zuivere toon van welwillendheid en openheid. De pers had er niet veel aandacht voor en toch waren het misschien de belangrijkste dagen van het hele proces dat nog te wachten staat. Wat al wat volgt hangt af van de manier waarop het gesprek begonnen wordt. Dat geldt voor het synodaal proces, dat geldt voor om het even welke vergadering. De politieke arena zou hier nog iets van kunnen leren.

Om die zuivere toon op het spoor te komen waren er dagelijks twee meditaties door Timothy Radcliffe, voormalig meester van de Predikbroeders. Zijn woorden waren een poort naar de juiste toon en tegelijk leverden ze stapstenen voor de weg van de synodeleden. Via livestream waren ze ook te volgen voor de buitenwacht. Een paar broeders in onze abdij hebben die zes meditaties vertaald en de afgelopen dagen op onze site gezet. Misschien hebt u ze nog niet opgemerkt, via onderstaande link vindt u ze. Graag verwijs ik ernaar en nodig u uit ze te lezen en te be-mediteren, want de synode is een weg van en voor heel het volk van God. Niet alleen de synode deelnemers hebben nood aan de zuivere toon, wij allen hebben in een wereld waar meer geschreeuwd wordt dan geluisterd nood aan een moment van pauze, van op adem komen en stil worden om opnieuw te leren hoe met elkaar in gesprek te gaan op een wijze die opbouwt en niet afbreekt, die zoekt naar waarheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

De kerk wordt vaak verweten dat ze achter loopt en niet van deze tijd is, dat er heel veel is wat niet deugt en onverdraaglijk is. Het valt niet te ontkennen, maar de wijze waarop ze deze synodale bijeenkomst begonnen is, schenkt vertrouwen dat de Geest hier vrij spel krijgt om op te bouwen en te herstellen zodat het huis van God een thuis wordt waar iedereen welkom wordt geheten, vreemdeling, toevallige passant of vaste bewoner.”

Download hier de PDF met de 6 meditaties van T. Radcliffe