Het boek ‘Vertroostingen’ van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter raakt veel mensen. Hij deelt met zijn lezerspubliek wat hem troost in de periode dat hij ernstig ziek is. Het motto dat hij aan zijn boek meegeeft is de tekst van het openingskoraal van cantate BWV 21 van J.S. Bach. ‘Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Aber deine Tröstungen erquicken meine Seele’. Wat hebben het boek van De Wachter en de cantate van Bach met elkaar te maken, behalve dan dat De Wachter het citaat uit de cantate tot titel van zijn boek maakt? Hij noemt Bach de ultieme trooster, maar toch verschilt hij met Bach als het gaat om ‘vertroostingen’. Deze avond gaat in op de kracht van het werk van Bach dat zowel seculiere als gelovige mensen weet te raken. Maar we gaan ook in op het verschil tussen horizontale en verticale transcendentie. Want waarom laat De Wachter ‘deine’ weg uit zijn titel? De Wachter is bescheiden, maar neemt ook positie in. Durven wij dat ook?

(Deze avond vormt een tweeluik met het zomeravondgesprek op 6 september jl. Deze avond ging over ‘het kleine goede’ en had een laagdrempelige insteek. De tweede avond is meer verdiepend en gaat in op de vraag of geloof in God iets toevoegt als troost. Beide avonden kunnen los van elkaar bezocht worden.)

Datum: woensdag 29 november 2023

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Koningshof, Kerkplein 1, Doorn

Begeleiding: Ds. Christien Flier

Entree: vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-)