Gauthier de Bekker, voormalig stagiair in onze parochie, zal op zaterdag 30 november 2019 in de Utrechtse St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36) tot diaken worden gewijd. Aansluitend is er een receptie waarbij er gelegenheid is de wijdeling te feliciteren. De Bekker wordt tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 6 juni 2020 (eveneens in de St. Catharinakathedraal) zal plaatsvinden.