Op zaterdag 7 november aanstaande zal Paulus Tilma, vorig jaar stagiair in onze parochie, door kardinaal Eijk tot diaken worden gewijd in de Catharinakathedraal in Utrecht. Vanwege de huidige maatregelen omtrent het corona-virus is deze viering helaas niet vrij toegankelijk. Wel nodigt Paulus u allen uit om deze wijdingsplechtigheid te volgen via een livestream op YouTube, die hiervoor speciaal verzorgd wordt. De viering is om 10.30 uur, en u kunt deze het makkelijkste vinden via de website van de parochie of van het aartsbisdom. Uw gebed wordt gewaardeerd in deze periode van voorbereiding.

Correspondentieadres van Paulus:
P.J.W. Tilma
Melkweg 6
7005 AH Doetinchem