Zes maal per jaar ontvangt u “de Mantel van Sint Maarten”, het kerkblad van onze Sint Maartenparochie, in gedrukte versie of digitaal. Daarnaast kunt u ‘bijblijven’ via de tweewekelijkse Digitale Nieuwsbrief.
Om een Mantel te maken moeten er kosten worden gemaakt zoals die van de redacteur en de drukker. Deze kosten worden deels betaald door advertentie-inkomsten. Voor het overblijvende deel zijn wij afhankelijk van een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage van parochianen die het blad ontvangen.

Wilt u de Mantel blijven ontvangen dan is uw vrijwillige bijdrage van groot belang.

Als richtbedrag zou een bijdrage van € 10,- per jaar voor 6 gedrukte of digitale Mantels kostendekkend zijn. Maar ook elk ander bedrag is welkom!

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer NL32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries te Leersum, o.v.v. BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 2021/2022

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Sint Andries