Voor de komende veertigdagentijd kan je je aanmelden voor de digitale veertigdagenkalender die wordt uitgegeven door de Zeister Raad van Kerken en voor de veertigdagenretraite van de jezuïeten.

De digitale veertigdagenkalender, waar ook parochianen aan meewerken en sinds 2010 uitgegeven door de Zeister Raad van Kerken, wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. De kalender sluit aan bij het thema van het avondgebed in Zeist-West: ‘Onderweg’, met behulp van poëzie. Aanmelden via https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip, of aanvragen via veertigdagenzeist@gmail.com.  Wie de veertigdagenkalender eerder ontving, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

‘Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar’ is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar. Deelname is gratis, inschrijven  en meer info op www.40dagenretraite.org.