Duurzaam geloven

Duurzaam geloven2024-03-13T13:45:37+01:00


Geloven in God is kiezen voor het leven.
Daar past een duurzame levensstijl bij, want wie zo leeft weet zich verbonden met en verantwoordelijk voor alle leven. Duurzaamheid hoort hiermee tot het hart van het christendom, waarin zorg voor de schepping een kernwaarde is.

“Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat, zullen zorg en soberheid spontaan ontstaan”, schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’. Hij roept ons op om, vanuit dankbaarheid, zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis, de Aarde; een gave van God aan de mensheid. Mens en Aarde heeft God aan elkaar toevertrouwd.         

Duurzaamheid is een speerpunt van beleid in de Sint Maartenparochie. Twee van haar kerken hebben zich aangesloten
bij het netwerk van Groene Kerken: de Catharinakerk in Woudenberg en de St. Petrus’ banden in Driebergen. In de parochie is de werkgroep ‘Duurzaam Geloven Sint Maarten’ actief. Deze werkgroep inspireert en ondersteunt de geloofsgemeenschappen om ‘de roeping behoeders van Gods werk te zijn’, praktisch handen en voeten te geven. Voor vragen en suggesties is de werkgroep bereikbaar via: duurzaamgelovenstmaarten@gmail.com.

Meer informatie over groene kerken vindt u op www.groenekerken.nl.


De spirituele kant van geloof en duurzaamheid
wordt mede verzorgd door de medewerker parochiecatechese, Marjolein Tiemens. Zij schrijft blogs en organiseert verschillende activiteiten rondom het thema geloof en duurzaamheid. U kunt haar bereiken via: m.tiemens@planet.nl.

Blogs

Laudate Deum

Op de feestdag van Franciscus van Assisi presenteerde paus Franciscus zijn nieuwe klimaatbrief, de apostolische exhortatie Laudate Deum (Prijs God). Hiermee geeft de Paus een signaal af dat er sinds het uitkomen van de encycliek Laudato Si' in 2015 veel te weinig [...]

De koek is op

Sinds het begin van augustus lenen we van de toekomst. Twee augustus was het earth overshoot day. Op die dag heeft de mensheid gebruikt wat de Aarde in een jaar kan voortbrengen. Dat leidt logischer wijs tot uitputting en een ophoping [...]

In het begin: ode aan de natuur

In de tuin van het Heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ bij Heiloo is tot 25 september een bijzondere buitententoonstelling te zien. Zeven kunstenaars lieten zich inspireren door de teksten van de scheppingsdagen in Genesis. Dit leverde zeven verrassende kunstwerken op, [...]

Aarde

De geloofsgemeenschap van de Haagse Dominicus heeft mij uitgenodigd om op 16 april voor te gaan in een viering voor de Aarde (22 april is het de dag van de Aarde). Tijdens de voorbereiding kwam iemand met het idee om het [...]

Ode aan de natuur

Twee weken geleden ben ik naar de expositie 'Ode aan de natuur' van Hannelieke van de Beek. Ze maakt onder andere wandkleden waarbij ze verschillende materialen en technieken combineert, zoals fotografie, schilder- en borduurwerk. Ze laat zich daarbij inspireren door de [...]

De tien geboden

Duurzaam geloven nieuws

Scheppingswandeling

Het zal in alle vroegte zijn als toen. De ochtend mist trekt op. De mistige herfstochtend gaf de scheppingswandeling dit jaar een extra dimensie. De bomen verdwenen in de verte, in een [...]

Webinar: ‘De reis van spullen’

Bij duurzaamheid gaat het vaak over vliegen, vlees eten of zonnepanelen. Maar wat is eigenlijk de rol van ‘spullen’? Op donderdag 13 april om 20.00 uur organiseren GroeneKerken daarover een webinar. Paul [...]

Ga naar de bovenkant