Duurzaam geloven

Duurzaam geloven2020-01-09T11:43:57+01:00


Geloven in God is kiezen voor het leven.
Daar past een duurzame levensstijl bij, want wie zo leeft weet zich verbonden met en verantwoordelijk voor alle leven. Duurzaamheid hoort hiermee tot het hart van het christendom, waarin zorg voor de schepping een kernwaarde is.

“Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat, zullen zorg en soberheid spontaan ontstaan”, schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’. Hij roept ons op om, vanuit dankbaarheid, zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis, de Aarde; een gave van God aan de mensheid. Mens en Aarde heeft God aan elkaar toevertrouwd.         

Duurzaamheid is een speerpunt van beleid in de Sint Maartenparochie. Twee van haar kerken hebben zich aangesloten
bij het netwerk van Groene Kerken: de Catharinakerk in Woudenberg en de St. Petrus’ banden in Driebergen. In de parochie is de werkgroep ‘Duurzaam Geloven Sint Maarten’ actief. Deze werkgroep inspireert en ondersteunt de geloofsgemeenschappen om ‘de roeping behoeders van Gods werk te zijn’, praktisch handen en voeten te geven. Voor vragen en suggesties is de werkgroep bereikbaar via: duurzaamgelovenstmaarten@gmail.com.

Meer informatie over groene kerken vindt u op www.groenekerken.nl.


De spirituele kant van geloof en duurzaamheid
wordt mede verzorgd door de medewerker parochiecatechese, Marjolein Tiemens. Zij schrijft blogs en organiseert verschillende activiteiten rondom het thema geloof en duurzaamheid. U kunt haar bereiken via: m.tiemens@planet.nl.

Blogs

De tien geboden

Ga naar de bovenkant