Op 29 april jl. is, na een heel kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Vincent van der Burg.
Vincent is geboren en getogen in Zeist, en hoewel hij landelijk actief was, is hij  altijd betrokken geweest en gebleven op het wel en wee van Zeist, ook het kerkelijk leven. Tijdens zijn werkzame leven was hij advocaat en wetgevingsjurist, en is terecht gekomen in de landelijke politiek. Vincent bekleedde tal van politieke en maatschappelijke functies, en de kennis en ervaring gebruikte hij ook ten dienste van onze parochie en het aartsbisdom. We zijn hem in vele opzichten heel veel dank verschuldigd. Zo had hij de leiding over het IBP (Inter Parochieel Bestuur) dat de fusie in de parochie Sint Maarten tot stand heeft gebracht.

Al vroeg in zijn leven moest hij afscheid nemen van zijn eerste echtgenote Marianne, waardoor hij de volledige zorg voor zijn gezin op zich moest nemen. Als weduwnaar trouwde hij met Marianne van de Nadort, met wie hij mooie jaren heeft gehad. Met nog allerlei plannen in het vooruitzicht  hoorde Vincent op zijn verjaardag dat hij ongeneeslijk ziek was en dat hij nog maar kort te leven had. Hij heeft in de afgelopen tijd zijn afscheid zorgvuldig voorbereid, samen met zijn dierbaren. Door de coronamaatregelen was het afscheid in kleine kring in de aula aan de Woudenbergseweg. Een mooie, ingetogen maar warme viering waar nogmaals ook dank en waardering is uitgesproken namens de parochie, we hebben dat gelukkig ook bij leven al kunnen doen.

We wensen Marianne en de familie heel veel kracht, sterkte en wijsheid. Moge Vincent rusten in de Vrede van de Heer.

Harrold Zemann, pastoor