Opgaveformulier Eerste Heilige Communie

    Ik geef/wij geven mijn/onze dochter/zoon op voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 2020