Op 12 november jl. was het feest in katholiek Barneveld, want op die dag – de feestdag van de heilige geloofsverkondiger Lebuïnus – mocht ik het eerste lustrum van mijn priesterwijding vieren.

Omringd door mijn ouders, parochianen uit de beide samenwerkende Sint Maarten en Sint Lucas parochies en een groep bevriende collega priesters, hebben we feestelijk gevierd dat ik vijf jaar eerder op exact dezelfde datum door kardinaal Eijk in Utrecht tot priester werd gewijd.

Want al vanaf het allereerste moment dat ik in 2008 naar de toenmalige rector van het Ariënskonvikt toestapte, wilde ik evenals iemand als Lebuïnus, een bruggenbouwer zijn tussen God en mensen. En al zou ik slechts één moertje aan deze brug mogen aandraaien, dan zou mijn roeping al vervuld zijn.

Nou, ik heb in de afgelopen vijf jaar vele mooie en moeilijke momenten mogen meemaken in de uitoefening van mijn dienstwerk, m.n. in de persoonlijke bediening van de sacramenten. Het dopen en opnemen van kinderen en volwassenen in de Kerk. Het begraven van stokoude parochianen en helaas ook veel te jonge kinderen. Vele mensen de biecht mogen afnemen en als nieuwe mensen weer naar huis zien gaan en enorm veel mensen de ziekenzalving mogen toedienen op hun ziekte- en sterfbed. Ja, als priester maak ik het hele scala aan menselijke ervaringen en emoties mee. Het is een waardevol leven, ook al is het soms erg zwaar. Maar ik voel me altijd weer gesterkt door een zin uit de evangelielezing van m’n priesterwijding, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.” (Joh.15,16).

Dus, vol goede moed en vertrouwen zie ik uit naar de toekomst, ook al verandert het kerkelijk landschap erg veel in onze tijd. Maar “Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”, schreef de auteur van de Hebreeënbrief al (Hebr.13,8) en mijn persoonlijke geloofsrelatie met Jezus is mijn fundament; dus ik zie wel wat er komen gaat, ik hoef het niet alleen te doen, want Hij is bij mij.

Pastor Johan Rutgers

Op de foto van links naar rechts: Marko Bucic, pastor Anton ten Klooster, pastoor Peter Ambting, pastor Johan Rutgers, pastoor Harrold Zemann, pastoor Ronald den Hartog, Bram Hengeveld