Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Onder ‘oecumene’ verstaat men in de praktijk een naar elkaar toegroeien van christelijke kerken. Een streven dat reeds langere tijd bestaat, bijv. bij de oprichting van de (internationale) Raad van Kerken. In de verdere ontwikkeling van de oecumene is er sprake van twee tegengestelde krachten: enerzijds ziet men in dat een verdere groei naar eenheid van de christelijke kerken wenselijk en noodzakelijk is, anderzijds blijven de kerken vooral vasthouden aan de eigen uitgangspunten en aan het eigen gelijk. De vraag is dan op welke wijze kerken toch naar elkaar toe kunnen bewegen.

Datum: donderdag 16 januari 2020

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: St. Andrieskerk, Planterslaan 19A, Leersum

Begeleiding: Pastor Henk Bloem en Theo Wagenaar