Laden Evenementen

‘Pleidooi’ voor een economie met een menselijk gezicht’ is de ondertitel van een boek van Theo Salemink met als titel ‘Op de rug van de tijger’. Hij vergelijkt daarin het kapitalisme en de vrije markt met een rit op de rug van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. Toch vervolgen wij onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan betekenen. Hooguit kunnen we hier en daar wat bijsturen. Dat levert felle debatten op onder economen en politici over bijv. markt en staat, over groei en duurzaamheid. Vaak gaat het dan over duivelse dilemma’s waar ook kerken en christenen als medeverantwoordelijken voor de schepping, hun opvattingen moeten hebben.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Datum: woensdag 2 maart 2022

Plaats: Sport- en Cultuurcentrum ‘De Binder’, Hoflaan 29, Leersum

Tijd: 20.00 uur

Entree: vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,-)

Begeleiding: Theo Wagenaar

Aanmelden: www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

Deel dit bericht via Social Media!