Laden Evenementen

Als afsluiting van de Vredesweek organiseert het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies op zondag 27 september om 15.30 uur een vredesontmoeting in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een filmpje vertoond met vredesteksten vanuit allerlei religies en van burgemeester Janssen. Ook worden er gedichten vanuit de verschillende tradities voorgedragen. Gertjaap Kardol speelt piano.

Dit jaar wordt de vredesduif Zeist 2020-2021 uitgereikt door Mien Dittmar, vredesduif 2019/2020.

Van deze viering is ook nog niet bekend of en zo ja hoeveel bezoekers er kunnen komen, maar wordt wel online uitgezonden.

Houd ook voor deze viering de website van de Raad van Kerken en van de EBG in de gaten www.raadvankerkenzeist.nl

www.ebgzeist.nl