Zondag 27 mei is de 2e familiedag van de St. Maarten- & St. Lucasparochie. Er is een boeiend programma voor iedereen. U komt toch ook?

Vanwege het grote succes van vorig jaar organiseren de Sint Maarten- & Sint Lucasparochie ook dit jaar weer een familiedag. Voor de eerste communicanten van dit jaar zal dit de afsluitende bijeenkomst zijn, voor de vormelingen de start van hun voorbereiding op het H. Vormsel.

De dag begint om 11.00 uur met een eucharistieviering in de St. Jozefkerk in Leusden (Hamersveldseweg 51), waarin pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Hao Tran voorgaan. Tijdens de viering is er crèche en kinderwoorddienst.

Na de viering en de lunch kan iedereen van jong tot oud zich vermaken met dans, sport & spel en het zoeken naar schatten van de kerk. Naast vermaak is er alle ruimte voor ontmoeting. De dag eindigt om 16.00 uur.

Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. I.v.m. de catering graag aanmelden vóór maandag 14 mei bij pastoraal werker Hao Tran, h.tran@parochie-sintmaarten.nl. Vermeld erbij hoeveel mensen (ouders en kinderen) aanwezig zullen zijn. Deelname is gratis.

Flyer Familiedag 2018