In het seizoen 2021 – 2022 organiseert het Ariënsinstituut maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie ‘Catholicism’ van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. “Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis”, aldus rector Kuipers.

Bisschop Barron bezocht vijftien landen en maakte op vijftig locaties opnamen voor de serie. Kuipers: “Daardoor is deze als het ware een reis door de schatkamer van het katholieke geloof en erg aantrekkelijk om naar te kijken. Hij legt de aspecten van het geloof op een mooie manier uit en laat zien dat het mooi en niet dom is om katholiek te zijn. Hij legt op een onbekommerde manier uit wat het katholieke geloof is. Tijdens de avonden kijken we telkens naar een aflevering van deze serie en na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s die aan bod kwamen. Mensen die eerder hebben deelgenomen zijn heel enthousiast. Niet alleen de mooie beelden en heldere uitleg, maar ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan raakte hen. Het wordt ook wel gezien als een mooie aanvulling op de Alphacursus.”

Data en thema’s
De avonden vinden plaats op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9, Utrecht). Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur start de film. Na een korte pauze is de onderlinge uitwisseling tot uiterlijk 21.45 uur. De eerste bijeenkomsten waren op 15 september (‘Jezus, God en mens’), 13 oktober (‘Het onderricht van Jezus’) en 17 november (‘Het mysterie van God’. Een overzicht van de overige data en thema’s:

  • 8 december: Maria, de Moeder van God
  • 19 januari: Petrus en Paulus
  • 16 februari: Christus en de Kerk
  • 16 maart: Liturgie en Eucharistie
  • 20 april: De gemeenschap van de heiligen
  • 18 mei: Gebed en geestelijk leven
  • 15 juni: Het eeuwig leven

Deelname en opgave
Het is mooi en zinvol om alle afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook mogelijk. Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. Een vrije gift wordt echter op prijs gesteld.

Foto: aartsbisdom