Het feest van onze patroonheilige St. Martinus wordt altijd gevierd rond 11 november. We brengen dan fruitmandjes naar parochianen thuis, maar ook naar parochianen die in een verzorgingstehuis wonen. Als gevolg van corona konden we dit jaar geen fruit inzamelen, maar hebben we dit bij de fruitboer gekocht.  Door vrijwilligers zijn er 40 mandjes met fruit gevuld en zijn, na zegening door pastor Johan Rutgers op 7 november, bij de parochianen gebracht.