Verborgen God,
door een ster in de nacht
hebt u ons de bevrijder onthuld:
een kind, een kwetsbaar mens,
geboren zoals wij.
Blijf uw mensen voorgaan,
zodat we toekomst hebben
en niet bang zijn
voor de machten en goden van de
duisternis.

Jan de Jongh
Uit: Rond de langste nacht. Liturgie maken in herfst en winter. 1996

Zalig uiteinde en een gelukkig Nieuwjaar!