Heer God, verlicht onze weg
door het licht van Christus
dat voor ons uit gaat en ons leidt.
Verlicht ons en woon in ons.
Help ons de kribbe in ons hart te ontdekken,
waar een groot licht slaapt.
Schepper van het licht,
wij danken U voor het geschenk van de ster die nooit dooft:
Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.
Laat deze een baken zijn voor onze levensreis.
Genees onze verdeeldheid
en breng ons dichterbij het licht,
zodat wij onze eenheid in U mogen vinden.

Amen.