We beginnen de gebedsweek, van 16 t/m 23 januari 2022, op zondag 16 januari om 10.00 uur met een livestream-viering in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist.  Uit verschillende kerken komen we dan samen: Protestantse Gemeente, R.K parochie, Evangelische Broedergemeente en Gemeente van Apostolische Christenen.

Dit jaar gaan christenen uit het Midden-Oosten ons voor. Zij leven in een regio waar spanningen en conflicten  aan de orde van de dag zijn en waar eenheid ver te zoeken is. Zij kozen voor ons het thema uit: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om  Hem te aanbidden” (Matteüs 2: 1-12).

Gastheer in de viering is ds. Henk Jansen. Ds. Tineke Dronkert, ds.Stefan Bernhard en Peter Sodaar werken mee aan de viering. Organist is Niels Fischer.

De collecte is bestemd voor de Raad van Kerken in  Nederland. U kunt uw bijdrage geven via deze QR-code:

Of via deze link: collecte 16 januari 2022

De viering zal alleen via livestream worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van de Oosterkerk. 
Ook kunt u de viering beluisteren via Kerkomroep van de Oosterkerk.
Kijk voor de actuele informatie op de website van de Raad van Kerken Zeist.

Liturgie: Liturgie 16-01-22