Het aartsbisdom Utrecht nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de H. Willibrordprocessie op zondag 8 september in Utrecht. De processie start om 16.00 uur op het Janskerkhof, tegenover het beeld van Sint Willibrord te paard en gaat richting de St. Catharinakathedraal, waar mgr. Hoogenboom zal voorgaan in een plechtig gezongen vespers, met medewerking van het Kathedrale koor.