Soms is het fijn om echt alleen te zijn. Soms is het juist fijn om samen te zijn en met anderen iets te doen. In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat alleen én samen belangrijk zijn. Hoe was het voor je kinderen om weer naar de klas te mogen na de vakantie? Hoe is het om thuis te zijn met je eigen kluppie? Is je gezin gegroeid in saamhorigheid, gezelligheid? Of is er juist spanning ontstaan? Hoe zorg je voor rustige tijd en plaats voor jezelf, je partner, je kind? Een mooi thema om over te praten, te voelen en in beeld te brengen.Tim Schilling merkt in zijn column op dat God bij alles wat Hij geschapen had zei ‘Het is goed’, op een ding na: ‘Het is níet goed dat de mens alleen blijft’. In onze vijf rubrieken vind je verrassende kijktafels, prentenboeken, versjes, verdieping, gebedjes, knutsels en tips om in september
en oktober alleen of juist samen te doen!

Bron: www.geloventhuis.nl