Er is een gespreksgroep gestart om samen de brochure ‘Van God is de aarde en al wat daar leeft’ te lezen. In november is de groep al een keer bij elkaar geweest. We hebben nagedacht over wat het betekent om ‘geschapen te zijn naar het beeld van God’. Wat betekent dat voor hoe je in het leven staat, hoe we omgaan met elkaar en de natuur? Speelt het mee in de keuzes van alle dag, in relatie tot duurzaamheid?

Op dinsdag 7 januari 2020 is de volgende bijeenkomst. Er is nog plaats voor nieuwkomers. Als u nog wilt meedoen kunt u zich opgeven bij Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl of 06 2077 4093.

Plaats: Parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Tijd: 20.00 uur.

Overige data:

Datum Thema Blz Voorbereiding/opmerkingen
28 jan Heb je naaste lief

Met oog op vrede

26 en 27

36, 37 en 38

18 feb Belofte koninkrijk God

De gemeenschap  der heiligen

27, 28 en 29

38, 39 en 40

10 mrt Aarde is een Gave

Minder is meer

30 en 31

35 en 36

31 mrt Duurzaamheid in het hart van de kerk

Maatschappelijke betekenis en rol van kerken

9 t/m 16

32 en 33

Bedoeld als een soort reflectie. Hebben de vorige avonden inzichten opgeleverd bij de vragen die in deze teksten genoemd worden?
21 april Wat kerken kunnen doen 41 t/m 45 Kunnen we concrete plannen maken?

Waar is behoefte aan?