Vanuit de Bijbel wordt aan ons gevraagd om de eigenwaarde van schepselen te respecteren. De grote vraag is dan: Hoe doe je dat? Het was een van de vragen die in de gespreksgroep naar voren kwamen en waar we met elkaar over nagedacht en gesproken hebben. Het blijkt dan allemaal nog niet zo eenvoudig. Maar erover nadenken werd als heel waardevol ervaren. Ton van Leur uit Woudenberg had een aantal vragen bij de teksten voorbereid die hij op een speelse manier aan de hand van een tangram in de groep bracht. Dit gaf een lichte noot in het geheel. Na deze geanimeerde avond hebben we besloten om nog een aantal keer bij elkaar te komen. Wilt u ook graag meedoen? Dan kunt u zich opgeven bij Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl

U kunt de brochure en de leeswijzer downloaden. De brochure is ook nog voor € 5,00 euro verkrijgbaar bij Marjolein.

De gespreksavonden zijn op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur, Parochiecentrum St. Petrus banden (Pastoorszaal), Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Datum Thema Blz Voorbereiding/opmerkingen
28 jan Heb je naaste lief

Met oog op vrede

26 en 27

36, 37 en 38

18 feb Belofte koninkrijk God

De gemeenschap  der heiligen

27, 28 en 29

38, 39 en 40

10 mrt Aarde is een Gave

Minder is meer

30 en 31

35 en 36

31 mrt Duurzaamheid in het hart van de kerk

Maatschappelijke betekenis en rol van kerken

9 t/m 16

32 en 33

Bedoeld als een soort reflectie. Hebben de vorige avonden inzichten opgeleverd bij de vragen die in deze teksten genoemd worden?
21 april Wat kerken kunnen doen 41 t/m 45 Kunnen we concrete plannen maken?

Waar is behoefte aan?