Er is zich een gespreksgroep aan het vormen om samen de brochure ‘Van God is de aarde en al wat daar leeft’ te lezen. In november is de groep al een keer bij elkaar geweest. We hebben nagedacht over wat het betekent om ‘geschapen te zijn naar het beeld van God’. Wat betekent dat voor hoe je in het leven staat, hoe we omgaan met elkaar en de natuur? Speelt het mee in de keuzes van alle dag, in relatie tot duurzaamheid?

Op dinsdag 7 januari 2020 is de volgende bijeenkomst. Dan gaan we ook kijken hoe vaak en in welke frequentie de gespreksgroep bij elkaar zal komen. Er is nog plaats voor nieuwkomers. Als u nog wilt meedoen kunt u zich opgeven bij Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl of 06 2077 4093.

Plaats: Parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Tijd: 20.00 uur.