De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een gesprekshandleiding uitgebracht bij de encycliek Fratelli Tutti. Deze kan worden gebruikt om de encycliek in groepsverband te bespreken of voor individuele overweging. De handleiding is te downloaden via : https://laudato-si.nl/pdf/Fratelli_Tutti_-_gesprekshandleiding.pdf.