De parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas zoeken een huishoudelijke hulp voor de pastores Zemann (pastorie Maarn) en Rutgers (pastorie Barneveld). Locatie(s), werktijden en uren kunnen in overleg worden bepaald. Heeft u interesse, wilt u meer informatie of een gesprek, neem dan contact op met Gerard Hoogervorst, secretaris van de Sint Maarten- parochie, secretaris@parochie-sintmaarten.nl.

Hartelijke groet,
parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas