Een feestelijke eucharistieviering, muzikaal ondersteunt door een groot gelegenheidskoor, een zegen voor onze vijf nieuwe voorgangers in de weekendvieringen en een heerlijke lunch vormden de start voor onze jubileumdag. Na de viering was er tijd voor ontmoeting.
Buiten stonden diverse kraampjes opgesteld, waarbij nieuwe initiatieven vanuit onze parochie werden gepresenteerd, zoals o.a. de Top-2000 viering, de ‘keek op de preek’. Maar ook de nog niet zo lang bestaande initiatieven als Lectio Divina, de openstelling van de kerk, de Alphacursus en Kisiclub werden gepresenteerd. De Wereldwinkel en Weggeefwinkel hadden een prachtige kraam met allemaal mooie spullen te koop/weg te geven. En wie wat meer te weten wilde komen over het interieur van de St. Josephkerk, kon aansluiten bij een flitsrondleiding door de kerk, verzorgd door het Gilde Zeist.
Dank aan allen die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt!