Op 18 juli stond er een gebedsviering gepland in Maarn. De ervaring in het verleden liet zien dat er bij de parochianen weinig belangstelling bestond voor de gebedsviering omdat er geen communie wordt uitgereikt.
Om toch een maaltijd te kunnen delen is het initiatief genomen om een verzorgde lunch aan te bieden ná de gebedsviering. Tijdens de viering wordt op het moment dat er communie zou worden uitgereikt het ‘Lied om te delen’ uit IONA gezongen. Veel mensen hadden zich voor deze viering aangemeld.
Op 18 juli is de lunch aangeboden door leden van de locatieraad en pastoraatsgroep.Voor de gebedsviering van 8 augustus kwam spontaan het aanbod van een parochiaan om quiches te maken en ook voor de viering op 22 augustus werd – wederom door parochianen – voor heerlijke kippensoep en gevuld Turks brood gezorgd.
Uiteraard was er ook steeds iets lekkers toe.
Elkaar ontmoeten, samen eten en een leuk gesprek geeft een gevoel van verbondenheid, dàt is hoe we ook geloofsgemeenschap kunnen en willen zijn. Er werd alweer gevraagd wanneer de volgende gebedsviering gepland staat….

Elly Rietveld, pastoraatsgroep Maarn