Jarenlang heeft Jan van Baal, parochiaan uit Maarn,  klaargestaan om de Mantel, ons parochieblad, naar alle geloofsgemeenschappen van Sint Maarten toe te brengen. Wij willen hem van harte bedanken voor zijn inzet en trouw. Vanaf 2022 geeft hij dit stokje graag over aan iemand anders. Wie is/zijn er 6x per jaar een dagdeel beschikbaar om deze dankbare taak van Jan over te nemen? Alle Mantels worden op het parochiecentrum in Zeist afgeleverd en moeten dan naar Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum en Woudenberg worden gebracht. In Zeist worden ze door het secretariaat al netjes per locatie gesorteerd. En natuurlijk is er hulp aanwezig om alle dozen in de auto te zetten. Wilt u ons helpen? Stuur een berichtje naar centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl voor aanmelding of meer informatie.