Heb je dat ook wel eens, dat je ‘Lang zal hij/zij leven in de gloria’ voor een jarige aan het zingen bent en intussen denkt: zou diegene dat wel wíllen eigenlijk? Er zijn mensen die liever níet meer zo lang hoeven leven wanneer ze zich bv. eenzaam, oud en met gebreken door het leven moeten worstelen. Dan kan zo’n vrolijk gezang misschien wrang overkomen…

Zou dit ook gelden voor sommige bezoekers van onze inloophuizen? Veel mensen hebben helemaal niet zo’n leuk leven en komen bij ons voor één van de weinige verzetjes die ze in het dagelijks leven hebben. Die zou ik niet zomaar nog een heel lang leven in die omstandigheid willen toewensen…

Maar wat zing je eigenlijk als je iemand een lang leven in de gloria toewenst? Gaat dat over dít leven of misschien (ook) over een leven ná dit leven? Daarover doordenkend kom ik bij de zaligsprekingen, de beloften uit de Bergrede, bv. ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden’ (Mt. 5, 3-4; NBV 21).

Ik denk en hoop dat het over béide gaat: dat er uitzicht is voor de situatie in hun leven hier, maar anders in elk geval in een leven na dit leven. Dat zo’n bemoediging hen kan helpen om anders te kijken naar hun eigen situatie en omstandigheden nu.

Sommige bezoekers van onze inloophuizen zullen zich wellicht herkennen in één van de groepen die Jezus in zijn zaligsprekingen aanspreekt. En voor die mensen hoop ik dan dat wij in de inloophuizen een klein beetje van dat geluk kunnen brengen waar Jezus op doelt. Dat zij zich nú al, doordat ze bij ons hartelijk welkom zijn met al hun sores, hun eigenaardigheden, hun moeiten een beetje opgenomen mogen voelen in Gods koninkrijk.

Ik noem de inloophuizen wel eens een voorpost van het koninkrijk. En het koninkrijk is eigenlijk ‘deze wereld omgekeerd’. Wij proberen het hier anders te doen dan je zou verwachten: niet degene die alles mee heeft, die een geslaagd leven heeft, staat centraal, maar degene die moet sappelen en steeds weer een plekje moet veroveren: die mag komen en er gewoon maar zijn, zonder iets te hoeven. Wat een voorrecht om daar een beetje aan mee te mogen helpen! Lang zullen we leven in de gloria!

Spreekt dit u/jou aan? Kom eens kijken in één van de inloophuizen van Stichting Kerk en Samenleving.

www.wijkinloophuizen-zeist.nl

Groeten van Marian van Giezen, Marianne Krijgsman, Rianne Verduin en Ton Verweij